Μέση – Διαβατός – Σταυρός – Καβάσιλα – Π. Σκυλίτσι

Πότε:
17 Μάρτιος 2023 @ 09:00 – 13:30
2023-03-17T09:00:00+02:00
2023-03-17T13:30:00+02:00
Παρασκευή 17 ΜΑΡ

Μέση

Διαβατός

Σταυρός

Καβάσιλα

Π. Σκυλίτσι

Δ/Σ Μέσης

Δ/Σ Διαβατού

Δ/Σ Σταυρού

Δ/Σ Καβάσιλας

Δ/Σ Π. Σκυλίτσι

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 1 Μαρτίου 2023
in
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας