αλησμόνητες πατρίδες

Η Ελλάδα γεωγραφικά περιβρέχεται κυρίως από θάλασσα κατά τις τρεις πλευρές της (ανατολικά, νότια και δυτικά) και μόνο βόρεια-βορειοανατολικά συνορεύει από ξηράς με γειτονικά κράτη (Αλβανία-Σκόποια-Βουλγαρία-Τουρκία).Για το λόγο αυτό σ’όλη τη μακραίωνη ιστορία της τα περισσότερα προβλήματά της δημιουργούνταν από τα χερσαία σύνορά της, δηλ. από βορρά.Ο Βόρειος, λοιπόν,Ελληνισμός, ήταν πάντα το ευαίσθητο σημείο της Ελλάδας, γιατί αυτό ήταν εκτεθειμένο στις ορέξεις των βορείων γειτόνων μας. Για τους λόγους αυτούς, ακριβώς, η Βόρεια Ελλάδα (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη) απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό ένα αιώνα αργότερα απ’ότι η Νότια Ελλάδα (1821-1912). Η θέση λοιπόν του Βόρειου Ελληνισμού και οι ιστορικές συγκυρίες τον προόρισαν να αποτελέσει το πρόφραγμα και την ασπίδα όλης της Ελλάδας ενάντια στις επεκτατικές ορέξεις των βορείων και ανατολικών γειτόνων μας, με όλες τις συνέπειες που συνεπαγόταν αυτό (επιδρομές, εθνολογικές αλλοιώσεις, διεκδικήσεις, θυσίες, γενοκτονίες κ.ά.) Και παρά την επιτυχή και πολυαίμακτη συμμετοχή της στους δύο παγκοσμίους πολέμους με το πευρό των νικητών, η Ελλάδα αδικημένη από τους ισχυρούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων- χωρίς να είμαστε κι εμείς άμοιροι ευθυνών με τα λάθη που κάναμε- δέν μπόρεσε να ενσωματώσει στον εθνικό κορμό πολλές γειτονικές ελληνοβριθείς περιοχές, όπως την Ανατ. Ρωμυλία, την Ανατ. Θράκη με την Κωνσταντινούπολη, την Δυτ. Μικρασία με τη Σμύρνη και τέλος τον ηρωικό Πόντο, περιορισθείσα στα σημερινά της όρια.” Τρεις εκλεκτοί συγγραφείς συνεργάστηκαν για την συγγραφή αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου, ειδικά για μας τους Μακεδόνες. Στη συλλογή της Βιβλιοθήκης υπάρχουν βιβλία και των τριών. ( Μουτσόπουλου Νικ: 23 τίτλοι, Βακαλόπουλου Κων: 17 τίτλοι, Κεσόπουλου: Αρ. 7 τίτλοι).

[Tags] Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, αλησμόνητες πατρίδες, Μουτσόπουλος Ν.,Βακαλόπουλος Κων., Κεσόπουλος Αρ.[/Tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 30 Ιουνίου 2009
in Από τη συλλογή μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας