Αναπτύξτε την επιχειρηματική σας ιδέα λαμβάνοντας δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση διαδικτυακά!

Δηλώστε συμμετοχή στην Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας της ΔΑΣΤΑ, Δ.Π.Θ

Η Αμερικανική Γωνιά της Ξάνθης και η Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Απασχόλησης του Δ.Π.Θ. διοργανώνουν την εικονική θερμοκοιτίδα, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη νέων επίδοξων επιχειρηματιών και στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης για την ανάπτυξη και εξέλιξη του επιχειρηματικού τους σκεπτικού ώστε να υπερκεράσουν τα εμπόδια κατά την είσοδο τους στην αγορά.

Όλες οι υπηρεσίες της εικονικής θερμοκοιτίδας της ΔΑΣΤΑ, Δ.Π.Θ. παρέχονται διαδικτυακά με συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης, και σεμινάρια από ένα δίκτυο εξειδικευμένων μεντόρων και ανθρώπων της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

https://us5.campaign-archive1.com/?u=2ab91868bb25b0228d3cc165e&id=c577b18846&e

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2017
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας