ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 (ΦΕΚ 783/10.3.2020), η Βιβλιοθήκη μας αναστέλλει τις υπηρεσίες της (αναγνωστήρια, χρήση κοινόχρηστων υπολογιστών, δανεισμό –επιστροφή βιβλίων) για  όλα τα μέλη της, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στους χώρους της μέχρι  νεωτέρας .

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία επαναλειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Το έκτακτο αυτό μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στους πολίτες.

Η Βιβλιοθήκη συνεχίζει να προσφέρει στα μέλη της μαθήματα πάνω στις νέες τεχνολογίες, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

και σας ευχόμαστε ολόψυχα «Καλό Πάσχα»

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, άλλο ερώτημα και διαρκή ενημέρωση
παρακαλώ επικοινωνήστε με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ,

http://www.libver.gr  και  https://www.facebook.com/libveria/

τηλ. 2331024494, info@libver.gr   Δευτέρα – Παρασκευή 8.00π.μ.-15.00μ.μ.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 14 Απριλίου 2020
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας