Α σ θ έ ν ε ι ε ς και ε χ θ ρ ο ί του α μ π ε λ ι ο ύ.

ααα

Με ειδικό  βραβείο από την Ακαδημία  Αθηνών, αυτή  η  Ε΄ έκδοση μέσα  σε 15  χρόνια, δείχνει πόσο απαραίτητο βοήθημα είναι το βιβλίο του Ι.Χ.Ρούμπου.

Έγκυρη γνώση για ασφαλή αναγνώριση και έγκαιρη θεραπεία φυτονόσων. Αναλυτική περιγραφή και εικονογράφηση ποικίλων παθογόνων αιτίων (μύκητες, βακτήρια, ιοί, φυτοπλάσματα, μη-παρασιτικά αίτια, ακάρεα, έντομα, νηματώδεις), μέθοδοι διάγνωσης και τρόποι (σκευάσματα) αποτελεσματικής καταπολέμησής τους. Παρατίθενται βασικά επιδημιολογικά και βιολογικά δεδομένα και κλείδες προσδιορισμού των ιολογικών και εντομολογικών ασθενειών της αμπέλου. Με πολλές πρωτότυπες φωτογραφίες από τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, πίνακες και σχηματικές παραστάσεις των βιολογικών κύκλων των συνηθέστερων ασθενειών και εχθρών.

Ασθένειες και εχθροί της αμπέλου / Ιωάννης Χ. Ρούμπος 5η εκδ. Αθήνα : Σταμούλη, 2003 485σ. : εικ. ; 24εκ.

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας