Βιωματικές ομάδες, Τετάρτη 13/2 στην βιβλιοθήκη

Παράλληλα με την ανοιχτή συζήτηση της Τετάρτης 13/2 “Έρωτας και εφηβεία”, οι εισηγητές κ. Μπακιρτζής και κα Κωνσταντίνου προτείνουν την δημιουργία βιωματικών ομάδων συζήτησης. Επειδή ο όρος ίσως ξενίζει και η μέθοδος αυτή παραμένει άγνωστη για το ευρύ κοινό, σας προτείνω δύο σχετικά βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μας και μπορούν να δώσουν μια ιδέα για την μέθοδο των βιωματικών δραστηριοτήτων και ομάδων:

205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων : ψυχοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, εκπαίδευσης / Ζάννα Αρχοντάκη, Δάφνη Φιλίππου, Αθήνα : Καστανιώτη, 2003

Οι “205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων” προτείνονται σαν ένας “πρακτικός οδηγός” βιωματικής εμψύχωσης ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, αυτογνωσίας, θεραπείας και εκπαίδευσης.
Με το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα τόσο πλούσιο υλικό ασκήσεων, με αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή τους, πλαισιωμένο από συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους εμψύχωσης.
Με τις βιωματικές αυτές ασκήσεις διευκολύνεται η ομαδική διαδικασία, όπως οι αλληλεπιδράσεις και το δέσιμο της ομάδας, το πέρασμά της από τα διάφορα στάδια, η επικέντρωση στις ανάγκες της. Προσφέρονται ερεθίσματα στα άτομα για να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και ν’ αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες -η αυτοεκτίμηση, η εμπιστοσύνη, η δημιουργικότητα, η έκφραση συναισθημάτων, η επικοινωνία στην ομάδα, την οικογένεια και την τάξη. […]

Βιωματικές δραστηριότητες ομαδικής και προσωπικής ανάπτυξης : ένα χρήσιμο εργαλείο για εκείνους που συντονίζουν και καθοδηγούν ομάδες/ Συλλογικό, Θεσσαλονίκη : ΜΗΔΕΝ 010 ΔΕΚΑ, 2006 

Η ομαδική εργασία είναι παράγοντας θεμελιώδους σημασίας στις σημερινές οργανώσεις, όπου η πρόοδος και η γνώση επιτυγχάνονται μέσα από καλά συντονισμένες ομάδες ανθρώπινου δυναμικού. Η δεξιότητα του ατόμου να συνεργάζεται αρμονικά κρίνεται καθοριστική τόσο σε επίπεδο προσωπικό, όσο και σε επίπεδο οργανισμού. Τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής εργασίας, το βιβλίο αυτό παρέχει τα πρακτικά μέσα και τις κατευθυντήριες γραμμές σε όλους εκείνους που επιτελούν το δύσκολο έργο συντονισμού και καθοδήγησης μιας ομαδικής εργασίας. Όπως προκύπτει από τον τίτλο του πρόκειται για ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο, που φιλοδοξεί να καλύψει – στο βαθμό που του αναλογεί – το πολύ μεγάλο κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο τομέα. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 11 Φεβρουάριος 2013
in Από τη συλλογή μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας