Γυναικεία Ομάδα Μπάσκετ στη Βέροια

Αλκμήνη Μπεμπέτσου

Η πρώτη γυναικεία ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας ήταν στη Βέροια.
Γνωρίστε μια ιδιαίτερη ιστορία που αφορά το γήπεδο της
στην οποία εμπλέκεται το 1955 και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 1 Ιουλίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας