Δημιουργώντας κοινό: Ο ρόλος των πολιτιστικών Ιδρυμάτων σε περιόδους κρίσεως

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στη διάλεξη του

Κυρίου Ιωάννη Τροχόπουλου

Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού

«Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε. (ΚΠΙΣΝ)»

με θέμα

«Δημιουργώντας κοινό: Ο ρόλος των πολιτιστικών Ιδρυμάτων σε περιόδους κρίσεως»

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, 19.00

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9

Μετά την ομιλία θα προσφερθεί κρασί.

Επικοινωνία: Ειρήνη Μαντζαβίνου, 213 000 2400, εσωτ. 203

Email: Ιmantzavinou.admin@ascsa.edu.gr
https://www.ascsa.edu.gr/index.php/gennadius/friends-of-the-gennadeion

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 5 Νοέμβριος 2013
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας