ΔΙ@ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙ@ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το  βιβλίο ΔΙ@ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙ@ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Οδυσσέα Ευαγγέλου και της Νίκης Κάντζου, αποτελεί μια προσπάθεια στο να ενσωματωθούν οι νέες τεχνολογίες στα διάφορα στάδια της  μαθησιακής διαδικασίας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του διαδικτύου στην εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Μέσα από την παρουσίαση μεγάλου αριθμού ιστοσελίδων και πρωτότυπων διαδικτυακών διαθεματικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και φορείς χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής,  μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες ιδέες και εναλλακτικούς τρόπους προώθησης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας,  καθιστώντας τη μαθησιακή διαδικασία ασφαλή κι ενδιαφέρουσα στα μάτια των μικρών παιδιών.

  • παρέχει στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στη συνεργασία της μάθησης
  • εμπλουτίζει τον διάλογο μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών
  • βοηθά την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα άτομα με διαφορετικό εθνοπολιτιστικό υπόβαθρο
  • δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να ξεπεράσουν τα φυσικά όρια του σχολείου και τους σχολικούς περιορισμούς

[tags]Βέροια, βιβλιοθήκη Βέροιας, διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί, τεχνολογία, μαθησιακή διαδικασία [/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας