ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΕΣ: ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

 

Στη σύγχρονη εποχή της κυριαρχίας της αγοράς η θέση του παιχνιδιού τείνει ολοένα και περισσότερο να περιορίζεται στη σφαίρα της ιδιωτικής κατανάλωσης των μέσων προς το παίζειν συντελώντας στην παραγωγή και αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς δεν έχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε κατάλληλους χώρους, παίκτες και τα όργανα του παιχνιδιού. Όμως το παιχνίδι, ως ελεύθερη πράξη και διαδικασία επικοινωνίας, αναζητά συνεχώς νέους τόπους και τρόπους έκφρασης. Τις ανάγκες αυτές, μεταξύ πολλών άλλων, ανέλαβαν να καλύψουν οι παιγνιοθήκες.

Θεσμός με παγκόσμια σήμερα αναγνώριση, οι παιγνιοθήκες έχουν ως στόχο την ισότιμη παροχή των πόρων προς το παίζειν– χώρων, συμπαικτών, αθυρμάτων και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού- προς όλους . Η παιγνιοθήκη λειτουργεί στα πρότυπα της δανειστικής βιβλιοθήκης, όπου τα παιχνίδια ταξινομούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και όπου ο καθένας μπορεί να παίζει επί τόπου ή να δανείζεται παιχνίδια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η παιγνιοθήκη αγκαλιάζει όλες τις μορφές παιχνιδιού, αναπτύσσει την επικοινωνία ανάμεσα στα πρόσωπα που παίζουν και καλλιεργεί την ψυχαγωγία.

Στην Ελλάδα, εδώ και μια εικοσαετία έχουν δημιουργηθεί παιγνιοθήκες στελεχωμένες από ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές που εμψυχώνουν τα προγράμματά τους. Απευθύνονται σε όλους, δίνοντας ωστόσο έμφαση σε ευαίσθητες ομάδες (π.χ. ΑμεΑ) και προσφέρουν δυνατότητες έκφρασης και επικοινωνίας μέσω του παιχνιδιού.

H Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο  που διεξάγεται στην Αθήνα στις 11-12 Νοεμβρίου 2011 , γνωρίζοντας και σε άλλους τα “Μαγικά Κουτιά” και την φιλοσοφία τους

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να γίνει γνωστός και στην Ελλάδα ο θεσμός της παιγνιοθήκης σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, ο τρόπος λειτουργίας της και η προσφορά της στον πληθυσμό, αλλά και να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί ο ρόλος του παιχνιδιού, σε όλες του τις μορφές.

[tags]Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, Παιγνιοδήκες, Μαγικά Κουτιά, Διεθνές Συνέδριο[/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας