Δωρεάν Εισαγωγικά Μαθήματα Χρήσης Η/Υ

 

Τα μαθήματα πληροφορικής Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.  Οι σαράντα έξι ( 46 ) συμμετέχοντες  τελειώνοντας  τον κύκλο μαθημάτων μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή στην καθημερινότητα τους είτε για πρακτικά ζητήματα είτε για επικοινωνία. Το αντικείμενο που αυτό τον μήνα απέσπασε τις περισσότερες συμμετοχές ήταν το Twitter αφού είχε 23 συμμετέχοντες.  Σε όλα τα άλλα αντικείμενα οι συμμετοχές είχαν κυμανθεί από 12 έως 18 άτομα.  Από 5 Νοεμβρίου ξεκινάει νέος κύκλος εισαγωγικών μαθημάτων  που στόχο έχει την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλους. Το πρόγραμμα Νοεμβρίου περιέχει:

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011,10:00-11:00
Πρώτη επαφή  με τον υπολογιστή
(οθόνη ,πληκτρολόγιο, κεντρική μονάδα).

 Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011,17:00-18:00
Κατανόηση του τι είναι η επιφάνεια εργασίας
και αναγνώριση τμημάτων παραθύρου

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011, 10:00-11:00
Δημιουργία, Επεξεργασία Κειμένου

 Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011,17:00-18:00
Δημιουργία, Επεξεργασία Κειμένου

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011,10:00-11:00
Διαχείριση Αρχείων

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011,17:00-18:00
Τι είναι  διαδίκτυο (internet)
και Πλοήγηση στο Ιστό (Web Browsing)

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 ,10:00-11:00
 Δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(Email) 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011,17:00-18:00
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος (Email)

 Τα  μαθήματα δεν θα είναι αυτοτελή και είναι
απαραίτητη η  συμμετοχή σε όλα .
Όλα τα μαθήματα γίνονται στους χώρους της βιβλιοθήκης.
Δηλώστε σήμερα συμμετοχή Με τηλέφωνο  στο  23310-24494
Ή συμπληρώστε την online φόρμα συμμετοχής

[tags]Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, Μαθήματα, Εισαγωγικά, Πληροφορική, Υπολογιστές[/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας