Δωρεάν Εισαγωγικά Μαθήματα στις Νέες Τεχνολογίες

Το πρόγραμμα των εισαγωγικών μαθημάτων για τον μήνα Φεβρουάριο του 2008 έχει ανακοινωθεί. Μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

Στο νέο πρόγραμμα έχουν προστεθεί 2 νέα αντικείμενα. Το ένα αφορά την δημιουργία online album φωτογραφιών δωρεάν με την χρήση του flickr ενώ με το δεύτερο μπορείτε να γνωρίσετε μαζί μας τα wiki’s.
wikin flickr_libver
Για να πάρετε μια πρώτη γεύση από τα 2 αυτά αντικείμενα μπορείτε να επισκευθείτε τον χώρο της βιλιοθήκης στο flickr , όπως επίσης και το πρώτο wiki της περιοχής γύρω από την βιβλιοθήκη της Βέροιας.

Περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις για αντικείμενα που θα θέλατε να καλύψουμε στους επόμενους μήνες, πολύ απλά με το να βάλετε ένα σχόλιο σε αυτό το άρθρο.

[tags]Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Μαθήματα, Νέες Τεχνολογίες, flickr, wiki, Βιβλιοθήκη, φωτογραφίες, άλμπουμ, Φεβρουάριος, Πρόγραμμα[/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας