Δωρεάν Εισαγωγικά Μαθήματα στις Νέες Τεχνολογίες. Πρόγραμμα Μαρτίου του 2008

386439290_b315aea072
Φωτογραφία από maxcady808 στο Flickr

Τα δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα στις νέες τεχνολογίες συνεχίζονται και τον Μάρτιο του 2008 στη Βιβλιοθήκη μας. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή.
Στη θεματολογία έχουν προστεθεί δύο νέα αντικείμενα. Το πρώτο αφορά τη χρήση της πλατφόρμας υπηρεσιών Video YouTube, ενώ το δεύτερο είναι μια καινοτομία και αφορά μόνο μαθητές της πέμπτης και έκτης δημοτικού αλλά και παιδιά των τάξεων του γυμνασίου. Στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά να αναζητούν σωστά πληροφορίες για τις μαθητικές εργασίες στο διαδίκτυο.
Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δύο από τα μαθήματα έχουν οριστεί να γίνουν μεσημεριανές ώρες ( 15:30 – 16:30 ) για όσους δεν μπορούν νωρίτερα.

[tags]Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Εισαγωγικά, Μαθήματα, Μαθητικές Εργασίες, YouTube[/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας