Εικονογραφημένα προσχολικά,πρωτοσχολικά

Στο ανακαινισμένο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης μας υπάρχουν δεκάδες βιβλία εικονογραφημένα, κυρίως προσχολικά και πρωτοσχολικά. Η συλλογή εμπλουτίζεται συνεχώς με ό τι ενδιαφέρον και καινούριο. Με πολλή χαρά διαπιστώνει κανείς το μεράκι των εικονογράφων,την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα παιδιά. Δε συμβαίνει με όλους. Συμβαίνει όμως με τους περισσότερους και αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί βλέποντας τα παιδιά μας όμορφες εικόνες και διαβάζοντας ”γλυκά” κείμενα, διαμορφώνουν ευτυχισμένο ψυχικό κόσμο, πράγμα το οποίο ενδιαφέρει και συμφέρει όλους μας.

[Tags] Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, εικονογραφημένα παιδικά [/Tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 19 Μαρτίου 2009
in Από τη συλλογή μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας