Εκτύπωση Τελών Κυκλοφορίας 2016

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας προσπαθώντας πάντα να είναι κοντά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας  προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη της να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών όπως είναι η Εκτύπωση Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων .    

Απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να έχετε μαζί σας :

  • ΑΦΜ Ιδιοκτήτη Οχήματος
  • Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος

Περισσότερες πληροφορίες.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 12 Νοέμβριος 2013
in e-Gov
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας