‘Εκφραση έκθεση – 94 κριτήρια αξιολόγησης σύγχρονης θεματολογίας

ekΤο βιβλίο περιλαμβάνει:
Α) Πλήρη θεωρία για την πειθώ, δοκίμιο, τον δίκαιο και άδικο λόγο, την παράγραφο, την περίληψη, την παραγωγή κειμένου, την χρήση της γλώσσας, που συνοδεύεται από:
i) συγκεντρωτικούς πίνακες, εφαρμογές – παραδείγματα
ιι) ερωτήσεις – απαντήσεις κατανόησης θεωρίας
iii) ασκήσεις ανά κεφάλαιο για εμπέδωση της γνώσης

Β) 43 ενότητες σύγχρονου προβληματισμού με 94 κριτήρια αξιολόγησης που περιέχουν:
i) Διαγραμματική παρουσίαση έννοιας
ii) 2 ή 3 κριτήρια ανά ενότητα με κείμενο και ασκήσεις σύμφωνα με το πνεύμα των εξετάσεων
iii) προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου ανά ενότητα

Γ) Πίνακες συνωνύμων – αντώνυμων και φράσεις εφαρμογής
Το βιβλίο συνοδεύεται από Cd-Rom και περιέχει:
– Παράλληλα κείμενα
– Απαντήσεις των ασκήσεων του παρόντος βιβλίου
– Όλες τις απαντήσεις του σχολικού βιβλίου
– Γλωσσικές ασκήσεις

Έκθεση, έκφραση : 94 κριτήρια αξιολόγησης : Γ΄ λυκείου / Λουκία Γ. Εμμανουήλ… [κ.ά.] Θεσσαλονίκη : Χατζηθωμά, 2011. 638σ. ; 24εκ. + 1 CD-ROM.

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας