ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΙΚΠΕ)

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας παρέλαβε 305 βιβλία, στο πλαίσιο της δωρεάς «Ανάπτυξη Συλλογών Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών» η οποία πραγματοποιήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) μέσω του Future Library.

Με τη δωρεά των βιβλίων, το ΚΙΚΠΕ συνέβαλε σημαντικά στον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης με βιβλία εξαιρετικών εκδόσεων και ξεχωριστά από άποψη θεματολογίας και ποιοτικού περιεχομένου και αποτελούν τη βάση για την επίτευξη του στόχου της βιβλιοθήκης να παραμείνει μία πλούσια και δημιουργική πηγή γνώσης και να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κοινό της.

Η δωρεά του  Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) έχει ήδη ταξινομηθεί και ενσωματωθεί στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης και είναι διαθέσιμη για δανεισμό.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2023
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας