ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΓΗ (διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα)

Συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο
“ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ  ΣΤΗ ΦΥΓΗ – ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ  ΕΠΟΧΗ  ΤΗΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ,  (Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ),   είναι ο οικονομικός γεωγράφος και καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Λόης Λαμπριανίδης. Αντικείμενο του βιβλίου,  είναι το φαινόμενο της διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό εξαιτίας της αδυναμίας της χώρας μας να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει, περιορίζοντας, έτσι, τις προοπτικές ανάπτυξής της.
Πρόκειται για την πρώτη μελέτη του φαινομένου στην Ελλάδα και καταδεικνύει πόσο αναγκαία είναι η στροφή της οικονομίας της χώρας στην παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της στο διεθνή ανταγωνισμό και να αξιοποιήσει παραγωγικά το ανθρώπινο δυναμικό της…

[tags] Βέροια, Βιβλιοθήκη Βέροιας, επαγγελματική μετανάστευση, κοινοτική μετανάστευση, επιστήμονικό προσωπικό, Ελλάδα, παγκοσμιοποίηση [/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας