Η Ημαθία Δικτυώνεται

Η τρίτη ηλικία από τα ΚΑΠΗ Μελίκης μας μιλά για τις νέες τεχνολογίες.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 10 Οκτωβρίου 2007
in Podcasts
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας