Η Ημαθία Δικτυώνεται

Η Κυρία Ζουμπούλια Γαλάνη με αφορμή την επίσκεψη των κινητών βιβλιοθηκών μας μιλά για τις νέες τεχνολογίες.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2007
in Vidcasts, Ψηφιακές Εμπειρίες
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας