Η Ημαθία Δικτυώνεται

Ο Καθηγητής Μανώλης Βουρνούκας μας από το Γυμνάσιο Κορινού μιλάει για το internet.

https://www.youtube.com/watch?v=izU0i0XzWtA
  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 17 Οκτωβρίου 2007
in Vidcasts, Ψηφιακές Εμπειρίες
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας