Η Ημαθία Δικτυώνεται

Συνέντευξη τύπου με τον Νομάρχη Ημαθίας.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 7 Οκτωβρίου 2007
in Vidcasts, Ψηφιακές Εμπειρίες
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας