Η Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης το 2013

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση 

Η νέα ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης ξεκίνησε την λειτουργία της στις 26 Μαρτίου 2013.  Στους επόμενους 9 μήνες του έτους ο κόσμος αγάπησε αυτή την νέα ιστοσελίδα.   Αναλυτικά εξηγούμε τα στατιστικά που αναφέρονται στην παρακάτω οθόνη τα οποία συγκρίνουν τα έτη 2012 και 2013 :

Επισκέψεις : Είναι το πόσες επισκέψεις έχει δεχθεί η σελίδα από χρήστες.  ένας χρήστης μπορεί να έχει κάνει και παραπάνω από μία επίσκεψη.

 • 2012 = 27.682 Επισκέψεις
 • 2013 = 60.691 Επισκέψεις
 • Ποσοστό Αύξησης : 119,24%

 Μοναδικοί Επισκέπτες : Είναι ο αριθμός των χρηστών που έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα.

 • 2012 = 37.120 Επισκέπτες
 • 2013 = 45.088 Επισκέπτες
 • Ποσοστό Αύξησης : 212,32%

 Προβολές Σελίδας : Είναι ο αριθμός των σελίδων που πρόβαλαν οι χρήστες στην ιστοσελίδα.  Ένας χρήστης μπορεί να προβάλει πολλές σελίδες σε κάθε επίσκεψη του.

 • 2012 = 37.093 Προβολές
 • 2013 = 300.279 Προβολές
 • Ποσοστό Αύξησης : 709,53%

Σελίδες / Επίσκεψη : Είναι ο μέσος όρος των σελίδων που επισκέπτεται ο κάθε χρήστης έχει επισκεφθεί σε κάθε επίσκεψη του.

 • 2012 = 1,34 Σελίδες / Επίσκεψη
 • 2013 = 4,95 Σελίδες / Επίσκεψη
 • Ποσοστό Αύξησης : 269,24%

Μέσος Όρος Διάρκειας Επίσκεψης : Είναι ο μέσος όρος του χρόνου που αφιερώνουν οι χρήστες σε κάθε επίσκεψη που κάνουν.

 • 2012 = 00:01:17    ( 1 λεπτό & 17 δευτερόλεπτα )
 • 2013 = 00:08:51   ( 8 Λεπτά & 51 δευτερόλεπτα )
 • Ποσοστό Αύξησης : 588,76%

Ποσοστό Εγκατάλειψης :  Είναι το ποσοστό των χρηστών που βλέπουν προβάλουν μόνο μια σελίδα στην επίσκεψη τους και μετά εγκαταλείπουν την ιστοσελίδα.   Αυτό το ποσοστό είναι το μόνο στατιστικό που πρέπει να μειώνεται.

 • 2012 = 11,18 %
 • 2013 = 79,72%
 • Ποσοστό Μείωσης : -82,98%

Ποσοστό Νέων Επισκέψεων :  Είναι το ποσοστό των επισκεπτών που επισκέπτονται για πρώτη φορά την ιστοσελίδα.

 • 2012 = 48,21 %
 • 2013 = 73,17%
 • Ποσοστό Αύξησης : 51,77%

Υπενθυμίζουμε ακόμη μια φορά πως οι αλλαγές αυτές έχουν επέλθει στους 9 μήνες τους 2013.   Αντίστοιχη σύγκριση θα γίνει μετά την 26 Μαρτίου 2014 όπου η ιστοσελίδα θα συμπληρώσει ένα χρόνο λειτουργίας.

 • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 4 Ιανουαρίου 2014
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας