Η Παιδόπολη ” Καλή Παναγιά”

Γεώργιος Δουλγερίδης

Η Ιστορία της Παιδόπολης “Καλή Παναγιά” στη Βέροια
από τον Κύριο Γιώργο που ήταν ένα από τα παιδιά που φιλοξενούσε.
Μιλά για την Παιδόπολη και την καθημερινή ζωή σε αυτή.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 18 Ιουνίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας