καινούρια βιβλία

Τα κείμενα στα οπισθόφυλλα υπόσχονται πολλά. Ελπίζω να είναι αλήθεια για να τα απολαύσει το αναγνωστικό κοινό της βιβλιοθήκης. Και δεν είναι τα μόνα καινούρια βιβλία. Ενδεικτικά παραθέσαμε κάποιους τίτλους.

[Tags] Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, καινούρια βιβλία [/Tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 22 Νοεμβρίου 2008
in Από τη συλλογή μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας