Καλή Χρονιά

Καλή χρονιά, με υγεία και δυναμικές που μας προάγουν, ατομικά και συλλογικά.
Μία από αυτές η ανάγνωση καλών βιβλίων, η χρήση οπτικοακουστικού υλικού, η πρόσβαση γενικά σε πολιτισμικά αγαθά. Εδώ είμαστε, να σας την παρέχουμε.

[tags] Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Βέροια [/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 7 Ιανουάριος 2009
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας