ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

” Δεκαοκτώ επιστήμονες επιχειρούν να παρουσιάσουν το σύνθετο και πολύμορφο φαινόμενο της ταυτότητας στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο από την κλασική αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Στις ανθρώπινες ομάδες που εξετάζονται συγκαταλέγονται οι αρχαίοι Μακεδόνες, οι ”Ρωμαίοι”, ”Γραικοί” και Σλάβοι του μεσαίωνα, οι ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι και βλαχόφωνοι Χριστιανοί των νεότερων χρόνων, οι Έλληνες και Σλαύοι Μακεδόνες της σύγχρονης εποχής. Με τη συνδρομή των εργαλείων που παρέχουν οι Επιστήμες του Ανθρώπου, ιδίως η Ιστορία, η Αρχαιολογία, η Επιγραφική, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Φιλολογία, η Γλωσσολογία και η Πολιτική Επιστήμη διερευνώνται ζητήματα όπως οι πολιτισμικές ταυτότητες, οι μύθοι, τα σύμβολα και τα στερεότυπα, η διαδικασία και οι μηχανισμοί της εθνογένεσης (με έμφαση στην ιστοριογραφία και την πολιτική χρήση του παρελθόντος), ο ρόλος των κρατών και των ομάδων πίεσης, οι επιπτώσεις από την επανάσταση στην τεχνολογία της επικοινωνίας. Πρόσθετα ζητήματα, όπως η ονοματοδοσία κρατών και η χρήση γεωγραφικών όρων στο διεθνές εμπόριο προσεγγίζονται από τη σκοπιά της επιστήμης τουΔικαίου. Η ίδια η γεωγραφική ταυτότητα της Μακεδονίας γίνεται αντικείμενο χαρτογραφικής μελέτης….” Στη συλλογή μας, στην κατηγορία ”Μακεδονικά” υπάρχουν πολλά βιβλία για τη Μακεδονία μας.

[Tags] Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, Μακεδονία, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα [/Tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 3 Ιούνιος 2010
in Από τη συλλογή μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας