Μια λύση στα αδιέξοδα της ελεύθερης αγοράς

9789606970467Τα τελευταία χρόνια η έννοια της “Κοινωνικής επιχειρηματικότητας” προσελκύει την προσοχή ολοένα και περισσοτέρων κυβερνήσεων και πολιτών ανά τον κόσμο. Είναι μια νέα ορολογία για την Ελλάδα, αλλά το φαινόμενο είναι πολύ παλιό.Η Ελληνική έκδοση αυτού του βιβλίου έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία. Το βιβλίο αφορά άμεσα τους νέους επιστήμονες, φοιτητές και καθηγητές όλων των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σχολές οικονομικών & κοινωνικών επιστημών, πολυτεχνικές, ιατρικές, νοσηλευτικές, θετικών επιστημών κλπ). Το σύγγραμμα αυτό περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων από χώρες όπου η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί αποδεδειγμένη και μετρήσιμη δύναμη δημιουργίας προστιθέμενης οικονομικής αξίας και κοινωνικού κεφαλαίου.Περιεχόμενα:1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα2. Ιδέες και Ευκαιρίες3. Αναπτύσσοντας την Φιλοσοφία της Κοινωνικής Επιχείρησης4. Επιχειρησιακά Σχέδια Κοινωνικής Επιχείρησης5. Μέτρηση της Κοινωνικής Αξίας6. Εισόδημα από παροχή Υπηρεσιών επ’ αμοιβή ή εις είδος7. Δωρεές και εισόδημα από κρατικές πηγές8. Επιχειρηματική άντληση κεφαλαίων και μάρκετινγκ9. Έναρξη, ανάπτυξη και επίτευξη στόχου.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα : μια σύγχρονη προσέγγιση στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου / Arthur C. Brooks, Αθήνα : Έλλην, 2010, 288σ. ; 23εκ.

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας