ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ-ΛΕΞΙΚΑ

Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους μας. Για τους νέους, να μάθουν σωστά  την ελληνική γλώσσα και για τους παλαιότερους να θυμηθούν, κάτι που ξέχασαν ή να διορθώσουν, κάτι που έμαθαν λάθος. Εύχρηστο και πρακτικό, με επιλεγμένη εικονογράφηση και σύντομες πληροφορίες για σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα. Εμπλουτισμένο με γλωσσικό υλικό, από την ύλη των σχολικών βοηθημάτων. Λύνει ορθογραφικές, γραμματικές απορίες, με σύντομα σχόλια. Καλύπτει κατανοητά το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας. Περιέχει πίνακες ουσιαστικών, ρημάτων και όλων των κλιτών λέξεων της ελληνικής. Στη συλλογή της Βιβλιοθήκης υπάρχουν και άλλα έργα του Γ.Μπαμπινιώτη, εξισου σημαντικά και πολύτιμα.

[Tags] Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, λεξικά, Γ.Μπαμπινιώτης, ελληνική γλώσσα[/Tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 21 Απριλίου 2010
in Από τη συλλογή μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας