ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οι εκδηλώσεις για τα “Δέκα χρόνια μετά το βραβείο” συνεχίζονται, ωστόσο η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, ανταποκρινόμενη στις πρωτόγνωρες συνθήκες αυτής της δύσκολης περιόδου αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά της και παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής έργων Ζωγραφικής και Φωτογραφίας, με θέμα τον τόπο  της Βέροιας, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2021. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των συμμετεχόντων εικαστικών και φωτογράφων, του προσωπικού της Βιβλιοθήκης καθώς και των συνεργατών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και της διοργάνωσης: http://future.libver.gr

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 8 Δεκέμβριος 2020
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας