Νεοελληνική εκπαίδευση : 1821 – 1998 : εξαρτημένη ανάπτυξη 5η έκδ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο συγγραφέας παρουσιάζει και αναλύει κριτικά όλες τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έγιναν στην ελληνική εκπαίδευση από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα. Οι εξελίξεις στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο παρακολουθούνται σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τελικά, διατυπώνει και τη δική του πρόταση για το προχώρημα αλλαγών στην εκπαίδευση, που τις θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών.

Νεοελληνική εκπαίδευση : 1821 – 1998 : εξαρτημένη ανάπτυξη / Σήφης Μπουζάκης.   5η έκδ.   Αθήνα : Gutenberg, 2006. 215σ. ; 24εκ. 

Μπουζάκης Σ., Α. Κατσής, Α. Εμβαλωτής, Ι. Καμαριανός, Π. Χαραμής, Μ. Φ..

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας