Οι αναγνώστες μιλούν για τη βιβλιοθήκη

Η Κυρία Κυριακίδου Άννα μας μιλάει για την βιβλιοθήκη, τις υπηρεσίες της, και για τον τρόπο με τον οποίο αυτές την βοήθησαν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2007
in Vidcasts, Ψηφιακές Εμπειρίες
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας