Σεντούκι των e-στοριών: Οι Βλάχοι της Βεροιας.

Νικόλαος Κόγιας

Η πορεία των Βλάχων μέχρι να καταλήξουν στην πόλη της Βέροιας.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας