Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες κινούνται

Είχα την ευκαρία να περιηγηθώ στον δικτυακό τόπο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Λειβαδιάς. Εξαίρετη παρουσία με πολλά νέα και ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες. Ιδιαίτερη μνεία να κάνω στο χώρο που φιλοξενεί τις μαθητκές δραστηριότητες κα τις νέες εκδόσεις τοπικού ενδιαφέροντος. Αξίζει τον κόπο να επικεφθείτε τον δικτυακό αυτό τόπο. Προσθέτω εδώ και δύο νέες υπηρεσίες, το ιστολόγιο της ομάδας ανάγνωσης της Λειβαδιάς, που πρέπει να είναι αναφέρουν το πρώτο blog Δημόσιας Βιβλιοθήκης στη χώρα μας για ομάδες ανάγνωσης και το ιστολόγιο του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών , με θέματα το τελευταίο που αφορούν τους επαγγελματίες του χώρου. Συντονισμένη προσπάθεια και πολύ ελπιδοφόρα.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2007
in Απόψεις του Διευθυντή
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας