Οι εφημερίδες της Βέροιας

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η καθημερινή εργασία δύο υπαλλήλων από το Αρχαιολογικό Μουσείο, οι οποίοι ερευνούν όλες τις τοπικές εφημερίδες για να ευρετηριάσουν ότι έχει γραφτεί για τα αρχαία της Βέροιας.

Βοήθημα σ’ αυτή την εργασία ή και για ενημέρωση για κάθε πολίτη της Βέροιας, μπορεί να αποτελέσει το άρθρο-μελέτη του κ. Σκούπρα Χρήστου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό: “Πολιτιστικά Δρώμενα,τχ.31 2005.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2007
in Συμβαίνουν@Βιβλιοθήκη, Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας