Οι μεγάλες δυνάμεις και το ευρωπαϊκό κρατικό σύστημα 1815-1914

md1

 

 

 

Τι κανόνες ακολουθούσαν οι μεγάλες δυνάμεις στις μεταξύ τους σχέσεις:ποιες συνθήκες ήταν πιο πρόσφορες για να ακολουθούνται αυτοί οι κανόνες;Κάτω από ποιες συνθήκες μεταβάλλονται αυτοί οι κανόνες  και για ποιους λόγους κατέρρεαν κατά  καιρούς;…

Οι μεγάλες δυνάμεις και το ευρωπαϊκό κρατικό σύστημα, 1815-1914 / Φ.Ρ. Μπριτζ, Ρ. Μπουλέν .Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, 1980 . 336σ. ; 21εκ.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2014
in Από τη συλλογή μας
tagged , , , ,
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας