Οι ξένοι μιλούν για την βιβλιοθήκη μας -19 Νοεμβρίου 2007

Την βιβλιοθήκη συχνά πυκνά έρχεται κόσμος που κατάγεται από διάφορες χώρες του εξωτερικού προκείμενου να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει είτε μέσα από έντυπο υλικό είτε μέσω των υπολογιστών και του Internet . Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί και αυτούς τους ανθρώπους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας από αυτούς είναι και ο κ. Sheril Jefrey-Scott που επισκέπτεται καθημερινά την βιβλιοθήκη μας και μας καταθέτει την γνώμη του για αυτήν.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 19 Νοέμβριος 2007
in Vidcasts, Η Πόλη Μιλάει
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας