Οι τρεις ιεράρχες

Υπάρχει μια αίσθηση ότι οι θεσμικές γιορτές εξασθενίζουν το ακριβές περιεχόμενο της τιμής την οποία περιποιούμε στο έργο των τιμωμένων προσώπων. Αυτή η αίσθηση στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία επιβεβαιώνεται πολλές φορές, καθώς πολλές θεσμικές εορτές έχουν χάσει τελείως το νόημα τους και έχουν εκπέσει στο επίπεδο της αργίας.

Μια τέτοια είναι και η περίπτωση των τριών ιεραρχών, η μνήμη των οποίων εορτάζεται στις 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους, αλλά τα έργα τους θεωρείται ότι αφορούν μόνο κάποιο εξειδικευμένο κοινό. Στην βιβλιοθήκη μας θα βρείτε έργα του Μ. Βασιλείου, του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου τα άπαντα(26 τόμοι)

Θα σας προτείνουμε και 2 βιβλία που τοποθετούν το έργο των τριών ιεραρχών μέσα στο ιστορικό του πλαίσιο και το φωτίζουν υπό το πρίσμα της εποχής του.

Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη / Βασιλείου Ν. Τατάκη, Αθήνα : Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1989

Πίνακας περιεχομένων και εκτενή αποσπάσματα από την Μυριόβιβλο
Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το Imperium Romanum : μελέτη πάνω στην πολιτική σκέψη της Αρχαίας Εκκλησίας / Κωνσταντίνος Α. Μποζίνης, Αθήνα : Καρδαμίτσα, 2003

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζει σε μια εποχή (4ος/5ος αι. μ.Χ.), στην οποία ο Χριστιανισμός εξέρχεται από την κοινωνική του απομόνωση και μεταμορφώνεται σε μια κρατική θρησκεία που κυριαρχεί παντού στη δημόσια ζωή. Τα γραφτά του αντανακλούν τη μεταβατική αυτή περίοδο, όπου το ευαγγελικό ήθος υπερβαίνει τα όρια της Εκκλησίας και συγκρούεται με τις αρτηριοσκληρωτικές δομές του συστήματος, προσπαθώντας να επιβάλλει νέες εναλλακτικές μορφές ζωής σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή ο διάλογος ανάμεσα στο Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό, στο επίπεδο της πολιτικής φιλοσοφίας, δεν είναι λιγότερο έντονος απ’ ό,τι στο χώρο του δόγματος, δηλαδή την κοσμολογία ή τη γνωσιολογία. Η διπλή προσωπικότητα ενός Ευσέβιου ή ενός Ιουλιανού Παραβάτη μαρτυρεί ήδη τη δυναμική προσέγγιση από τους δύο κόσμους, που ζητούν, θαρρείς, να πλαστούν μαζί μέσα στην ψυχή του ενός ανθρώπου.
Ανατρέχοντας στις ομιλίες και σε άλλα έργα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ο Κ. Μποζίνης εξετάζει τη στάση του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας απέναντι στο Imperium Romannum, την κρατική εξουσία της εποχής του. Ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τις επιρροές που δέχθηκε ο Χρυσόστομος από την αρχαία ελληνική γραμματεία, οι οποίες συνέβαλαν, μαζί με το Ευαγγέλιο και την προγενέστερη πατερική παράδοση, στη διαμόρφωση της πολιτικής του σκέψης.

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας