Ο ελληνισμός στο σύγχρονο Ιράν (1837-2010)

Ο ελληνισμός στο σύγχρονο Ιράν : 1837-2010 : με τη συνεισφορά της Έλλης Αντωνιάδου / Ευάγγελος Βενέτης , Αθήνα : Πορεία, 2011, 282σ. ; 24εκ.

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο ελληνικός και ο ιρανικός πολιτισμός έχουν ασκήσει καταλυτική επίδραση στην Μέση Ανατολή, την Κεντρική και την Μικρά Ασία. Η πολιτισμική αλληλεπίδραση του ελληνικού και του ιρανικού κόσμου έχουν υπάρξει από τις σημαντικότερες εξελίξεις στις προαναφερθείσες περιοχές ήδη από την αρχαία περίοδο. Κατά την σύγχρονη περίοδο οι πολιτικές και πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ιράν διατηρήθηκαν και ενισχύθηκαν. Στην ιστορία, Έλληνες και Ιράνιοι (Πέρσες) έχουν να επιδείξουν σπουδαία επιτεύγματα στους τομείς των επιστημών, των γραμμάτων και τεχνών.

Με δεδομένο το ότι διεθνώς η μελέτη των ελληνοϊρανικών σπουδών σταματά στον 7ο αι. μ.Χ, ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για τις ελληνο-ιρανικές σχέσεις και σπουδές έκτοτε μέχρι σήμερα. Η απουσία ακαδημαϊκής έρευνας στον εν λόγω τομέα τον καθιστά παρθένο, και συνεπώς ελκυστικό, ερευνητικά.

Το παρόν πόνημα αποτελεί εισαγωγική ιστορική μονογραφία στο τομέα των σύγχρονων ελληνο-ιρανικών σπουδών. Αποσκοπεί στην ενημέρωση του επιστημονικού και ευρέως αναγνωστικού κοινού για το παρελθόν, παρόν και μέλλον μιας άγνωστης πτυχής του ελληνισμού της διασποράς στον ιρανικό και ισλαμικό κόσμο της Δυτικής και Κεντρικής Ασίας.

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας