Ο Κογκέζος Νικόλαος μιλάει για την Ομάδα Διάσωσης Ημαθίας

Ο κ. Κογκέζος Νικόλαος πρόεδρος του παραρτήματος της ομάδας διάσωσης στην Ημαθία λέει λίγα λόγια για την ομάδα, την δράση της και τον Εξοπλισμό που αυτή διαθέτει. Επίσης αναφέρεται σε μια δύσκολη επιχείρηση που αντιμετώπισε η ομάδα πρόσφατα.


  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 4 Δεκέμβριος 2007
in Vidcasts, Η Πόλη Μιλάει
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας