Πέπη Καναπίδου, Αγγελική Πανταζή, Χρύσα Νικοπούλου

Οι τρεις μαθήτριες της τρίτης Γυμνασίου,Πέπη Καναπίδου, Αγγελική Πανταζή, και Χρύσα Νικοπούλου συζητούν μεταξύ τους.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 26 Απριλίου 2008
in Podcasts, Η Πόλη Μιλάει
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας