Πήραν την Πόλη πήραν την

”… Το δε την Πόλιν σοι δούναι ουτ’εμόν έστι ούτ’άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών” Είναι η απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Μεχμέτ τον Β’, που του ζήτησε να παραδώσει την Πόλη, στιs 22 Μάη του 1453, όταν είχε ήδη διαφανεί η υπεροχή των Οθωμανών και η άλωση της Πόλης ήταν βέβαιη. Ηρωική απάντηση, αντάξια του Λεωνίδα. Έτσι ο μάρτυρας αυτοκράτορας, ο τελευταίος του Βυζαντίου, έγινε σύμβολο θυσίας ανά τους αιώνες. Η άλωση της Πόλης του Κωνσταντίνου έγινε στις 29 Μάη του 1453, πριν 555 χρόνια. Είναι καλό να μη ξεχνούμε τις μεγάλες στιγμές της Ιστορίας μας και τους πρωταγωνιστές της επώνυμους και μη. Έχει ειπωθεί πως ο λαός που ξεχνάει την Ιστορία του, θα χαθεί και επίσης πως ο λαός που θα ξεχάσει την Ιστορία του θα αναγκαστεί να την ξαναζήσει.

[Tags] Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, Κωνσταντινούπολη, άλωση, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος [/Tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 29 Μαΐου 2008
in Από τη συλλογή μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας