Πίνακες Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2013 – 2014

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας σας δίνει πρόσβαση
στους πίνακες αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2013-2014
μέσα από την ιστοσελίδα της

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Aρχείο Μητρώου Δικαιούχων Ωφελουμένων μεγάλο σε μέγεθος περιλαμβάνει
όλα τα παράπάνω αρχεία δηλαδή Επώνυμα με Λατινικούς Χαρακτήρες (A-Z)
και Επώνυμα με Ελληνικούς Χαρακτήρες (Α-Ω) σε ένα αρχείο- Αρχείο ZIP

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ – Αρχείο ZIP

Στο Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2013-2014,
για όσους δικαιούχους – ωφελούμενους έχουν επιλεγεί,
εμφανίζονται επιπλέον σε σχετικές στήλες
ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός αριθμός της επιταγής κοινωνικού τουρισμού
καθώς και η ένδειξη «Ε». Οι στήλες «Κ1», «Κ2», «Κ3», «Κ4»
αφορούν τα αντίστοιχα κριτήρια μοριοδότησης

Κ1- ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012,
Κ2– ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Κ3– ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010,2011 & 2012
Κ4– ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

τηλέφωνα επικοινωνίας
2109989121
2109989122
από 08:00 – 14:00 όλες τις Εργάσιμες Ημέρες.

https://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1423&Itemid=903&lang=el

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2013
in e-Gov, Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας