Πολιτιστικός – Ταξιδιωτικός Οδηγός Βέροιας

http://theveriagrid.libver.gr

O ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟΣ  ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ

Ο δικτυακός τόπος που στήθηκε από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Light (Interreg III C- Ανατολική Ζώνη), λειτουργεί επίσημα από τις 20 Δεκεμβρίου 2005 και έχει προστεθεί στα «Αγαπημένα» πολλών χρηστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εφαρμογή του βασίζεται στην ψηφιακή χαρτογραφία, υποστηρίζει έναν ανυσματικό χάρτη της Βέροιας και περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό με βίντεο, φωτογραφίες και κείμενα. Oι οδηγίες χρήσης δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να πλοηγηθεί εύκολα και σωστά στα μουσεία, στις βυζαντινές εκκλησίες, στα μνημεία, και στις παραδοσιακές συνοικίες της Βέροιας. Ο επισκέπτης μπορεί να βρει επίσης αρκετά στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής καθώς και για την άνετη πρόσβαση και διαμονή του στην πόλη (ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ.).
O ψηφιακός τουριστικός/πολιτιστικός οδηγός www.theveriagrid.org αποτελεί μια ισχυρή βάση πληροφοριών που αποσκοπεί στη διατήρηση και ενδυνάμωση της πολιτιστικής ταυτότητας και τουριστικής υποστήριξης της Βέροιας.

Τον Ιανουάριο του 2013 ο δικτυακός τόπος έχει ανακατασκευαστεί πλήρως και έχει την σημερινή του μορφή .

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας