Προβλήματα πρόσβασης

Από τις 12 Οκτωβρίου και μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση θα υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Αυτό οφείλεται σε αλλαγές που γίνονται στην δομή του δικτύου της βιβλιοθήκης λόγω της διακοπής της μισθωμένης γραμμής που την συνέδεε με το σχολικό δίκτυο και μετακίνηση των υπηρεσιών αυτής σε γραμμή adsl πάλι του σχολικού δικτύου.  Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε συγνώμη για την ταλαιπωρία.  Κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων.

[tags]Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, Ιστοσελίδα[/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας