πρωτάκια, the sequel

      Όσο μικρότερο είναι το παιδί τόσο μεγαλύτερο το σοκ στην πρώτη επαφή με την όποια σχολική πραγματικότητα. Η πρώτη δημοτικού είναι σημαντικό ορόσημο αλλά και η πρώτη γυμνασίου και η πρώτη λυκείου είναι ιδιαίτερες στιγμή στην ανάπτυξη, στο πέρασμα από την παιδική στην εφηβική ηλικία και στη νεότητα, στην ωρίμανση τελικά. Ο πολύπλοκος ψυχισμός των νέων και η δυναμική που αναπτύσσεται στις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και στις σχέσεις τους με τους ενήλικες έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης, έρευνας και αφήγησης με πολλούς τρόπους: το ανέλυσε ο Αριστοτέλης, το ύμνησε ο Shakespeare και βέβαια έχει διερευνηθεί από πολυάριθμους σύγχρονους επιστήμονες και συγγραφείς σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικό στοχοθετημένο κοινό.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2011
in Από τη συλλογή μας, Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας