Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (Αρχείο ZIP)

Φόρμα Ηλεκτρονικής Ένστασης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 27 Νοε 2013
in e-Gov, Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας