Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 7.400 θέσεις πλήρους απασχόλησης

 

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2013
in e-Gov
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας