Ρεβανί Βεροίας

Σοφοκλής Χοχλιούρος

Όλη η Ελλάδα γνωρίζει το Ρεβανί Βεροίας.
Ο Σοφοκλής Χοχλιούρος μας μιλά
για την ιστορία του που ξεκινά από το 1886.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 1 Ιουλίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας