Σεμινάριο ενδυνάμωσης γυναικείας επιχειρηματικότητας

Τα American Spaces σε όλο τον κόσμο έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν ένα online πρόγραμμα 13 μαθημάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες σχεδιασμένο από την πλατφόρμα DreamBuilder, μια συνεργασία του τμήματος International Information Programs του Αμ. Υπουργείου Εξωτερικών με τον Arizona State University και το Office of Global Women. Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια απευθυνθείτε στην Αμερικάνικη Γωνιά Βέροιας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Επικοινωνία : Γιώργος Μπίκας | 2331024494 )

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 27 Ιούνιος 2017
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας